Συναλλαγές συνδεδεμένων επιχειρήσεων στο στόχαστρο φορολογικών ελέγχων

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι το φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα διάγει μία περίοδο διαρκών μεταρρυθμίσεων. Οι έλεγχοι των οικονομικών δραστηριοτήτων των Ελλήνων φορολογούμενων από τις φορολογικές αρχές είναι εκτεταμένοι με γνώμονα την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την είσπραξη διαφυγόντων φόρων. Με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις της Α.Α.Δ.Ε., οι έλεγχοι που πρόκειται να διενεργηθούν μέσα στο 2019 θα ξεπεράσουν τους 200.000 σε αριθμό (νούμερο σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με αυτό του 2018).
Περισσότερα...

Ξενοδοχεία και Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι το φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα διάγει μία περίοδο διαρκών μεταρρυθμίσεων. Οι έλεγχοι των οικονομικών δραστηριοτήτων των Ελλήνων φορολογούμενων από τις φορολογικές αρχές είναι εκτεταμένοι με γνώμονα την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την είσπραξη διαφυγόντων φόρων. Με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις της Α.Α.Δ.Ε., οι έλεγχοι που πρόκειται να διενεργηθούν μέσα στο 2019 θα ξεπεράσουν τους 200.000 σε αριθμό (νούμερο σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με αυτό του 2018).
Περισσότερα...

Αναδιάρθρωση Επιχειρηματικών Δανείων

10/04/2019

H αναδιάρθρωση δανείων καθίσταται πλέον βασική ανάγκη των επιχειρήσεων, όχι απλώς ως εργαλείο βελτίωσης της ρευστότητας, αλλά κι ως βασική προϋπόθεση της βιωσιμότητας τους.

Περισσότερα...

Ενδοομιλικές Συναλλαγές και Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις

Η αναζήτηση της φορολογητέας ύλης, έχει φέρει στο προσκήνιο τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο, σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογίες. Ο έλεγχος των ενδοομιλικών συναλλαγών αποτελεί πλέον έναν από τους δύο κεντρικούς πυλώνες της φορολογικής πολιτικής.

Περισσότερα...

Grand Value Α.Ε.2019-04-11T16:07:51+00:00

Αλλάζουμε τα δεδομένα!

Καλώς ήρθατε στη σελίδα της Grand Value Α.Ε.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που απευθύνονται σε μικρομεσαίες και μεγάλες εταιρείες ολόκληρου του φάσματος της επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και σε επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα.

Ενημερωθείτε για το GDPR σήμερα