ΑΝΤΛΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

 

Άντληση Επενδυτικών Κεφαλαίων

Οι επιχειρήσεις για να  λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν χρειάζονται κεφάλαια. Στις μέρες μας, οι ελληνικές Τράπεζες εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές στο να εγκρίνουν νέες δανειοδοτήσεις και συχνά η αξιοποίηση εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων καθίσταται αναγκαία.

Η άντληση επενδυτικών κεφαλαίων μέσω ελληνικών ή ξένων τραπεζών, πόσο δε μάλλον μέσω ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (funds), απαιτεί μία σειρά από εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως μελέτες αποτίμησης, κατάρτιση τεκμηριωμένων επενδυτικών πλάνων, λεπτές και διαρκείς διαπραγματεύσεις.

Η Grand Value παρέχοντας ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, σύμφωνα πάντα με αναγνωρισμένες διεθνώς πρακτικές και διατηρώντας άριστη επαφή με εκπροσώπους πιστωτικών ιδρυμάτων και επενδυτικών κεφαλαίων, μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στην ανεύρεση οικονομικών πόρων.