Αναδιάρθρωση Επιχειρηματικών Δανείων

Οι επιχειρήσεις για να  λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν χρειάζονται κεφάλαια. Η έλλειψη ρευστότητας όμως, αποτελεί το πλέον σύνηθες πρόβλημα των ελληνικών επιχειρήσεων, ως απόρροια της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Οι αιτίες του προβλήματος ποικίλουν, αλλά η έλλειψη νέων χρηματοδοτήσεων σε συνδυασμό με τις αυξημένες απαιτήσεις για αποπληρωμή του υπάρχοντος δανεισμού, από την μεριά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αποτελούν τον κοινό παρονομαστή.

H αναδιάρθρωση δανείων καθίσταται πλέον βασική ανάγκη των επιχειρήσεων, όχι απλώς ως εργαλείο βελτίωσης της ρευστότητας, αλλά κι ως βασική  προϋπόθεση της βιωσιμότητας τους.

Η Grand Value είναι σε θέση αξιοποιώντας την νομοθεσία και καταρτίζοντας βιώσιμα επιχειρηματικά πλάνα να διαπραγματευτεί, εκπροσωπώντας επιχειρήσεις, με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  αλλά και με προμηθευτές, πιστωτές. Η εξυγίανση μίας επιχείρησης μπορεί να καταστεί ένας εφικτός στόχος, επιτυγχάνοντας μάλιστα την αποπληρωμή των υποχρεώσεών της, με όρους αμοιβαία επωφελείς.

Η επιστημονική ομάδα της Grand Value αποτελείται από έμπειρους οικονομολόγους, που διαθέτουν σημαντική εμπειρία σε τραπεζικά θέματα και εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους κι εγγυάται την επίτευξη της βέλτιστης λύσης σε θέματα διαχείρισης δανείων και συμβάσεων leasing.

Η Grand Value αποτελεί τον έμπιστο συνεργάτη σας, καθώς:

  • Παρέχει πλήρως εξατομικευμένη υποστήριξη στη διαχείριση δανείων και την αναδιάρθρωσή τους
  • Επιδιώκει τον εξωδικαστικό συμβιβασμό με τις τράπεζες, που επιφέρει άμεσα θετικά αποτελέσματα.
  • Διαθέτει μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη, χάρη στην τεχνοκρατική γνώση, ως προς τα πιστοληπτικά κριτήρια, που απαιτούνται και εξετάζονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.