Χωρίς κατηγορία

/Χωρίς κατηγορία

ΕΛΠ Κατηγοριοποίηση και Υποχρεώσεις των Επιχειρήσεων Σχέδιο Λογαριασμών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ν. 4308/2014. Κατηγοριοποίηση και Υποχρεώσεις των Επιχειρήσεων Σχέδιο Λογαριασμών. Οικονομικές Καταστάσεις των Ε.Λ.Π . Πρώτη εφαρμογή.   Σημειώσεις Νιφορόπουλος  Κωνσταντίνος, Ορκωτός Ελεγκτής –Λογιστής. [...]

2016-10-21T13:45:26+00:00Δημοσιεύθηκε: 17 / 12 / 2015|