Δημοσιεύσεις

/Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις2016-10-21T13:45:24+00:00

Φορολογικοί έλεγχοι για συναλλαγές με Κύπρο και Βουλγαρία

Του Γιώργου Δαλιάνη Το τελευταίο χρονικό διάστημα ολοένα και περισσότεροι επιχειρηματίες επιλέγουν την ίδρυση εταιρειών σε κράτη με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς (όπως π.χ. Κύπρος και Βουλγαρία). Τα αίτια αυτής της «επιχειρηματικής μετανάστευσης» είναι γνωστά. Φορολογικές [...]

Δημοσιεύθηκε: 14 / 11 / 2018|Δημοσιεύσεις, Ενημέρωση|

Νέα δεδομένα στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών

Του Γιώργου Δαλιάνη, με τη συνεργασία του Φίλιππου Ζήρα (δικηγόρου της Artion A.E.) και του Αναστάση Δημητρόπουλου (σύμβουλος της εταιρείας Grand Value A.E.) Από τον Αύγουστο του 2017 άρχισε να λειτουργεί ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης [...]

Δημοσιεύθηκε: 28 / 06 / 2018|Δημοσιεύσεις|

Φοροαπόψεις – 18/05/2017

Φορολογικός έλεγχος αξίας εξωκεφαλαιακών εισφορών Ι.Κ.Ε.: Το ύψος της αξίας των εξωκεφαλαιακών εισφορών μίας Ι.Κ.Ε. προσδιορίζεται από τους εταίρους στο καταστατικό της. Οι φορολογικές αρχές ελέγχουν την δηλωθείσα αξία μόνο για να διαπιστώσουν αν έχουν καταβληθεί οι αναλογούντες επιβαλλόμενοι φόροι.

Δημοσιεύθηκε: 18 / 05 / 2017|Δημοσιεύσεις|

Φοροαπόψεις – 04/05/2017

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων Εφαρμόζονται τα τεκμήρια σε περίπτωση ανέγερσης επαγγελματικής στέγης από φυσικό πρόσωπο επιχειρηματία: Σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ) ορίζεται η ανέγερση οικοδομής από [...]

Δημοσιεύθηκε: 04 / 05 / 2017|Δημοσιεύσεις|

Φοροαπόψεις – 27/04/2017

Χρόνος φορολόγησης του εισοδήματος που προκύπτει από έμβασμα μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών ίδιου δικαιούχου είναι ο χρόνος που κατατέθηκε το ποσό στον αποστέλλοντα λογαριασμό (εφόσον δεν υπάρχουν άλλα μέσα απόδειξης της πηγής του εισοδήματος) (ΣτΕ 435/2017):

Δημοσιεύθηκε: 27 / 04 / 2017|Δημοσιεύσεις|