Προσοχή στις ενδοομιλικές συναλλαγές των τεχνικών εταιρειών με τις κοινοπραξίες τους

///Προσοχή στις ενδοομιλικές συναλλαγές των τεχνικών εταιρειών με τις κοινοπραξίες τους

Προσοχή στις ενδοομιλικές συναλλαγές των τεχνικών εταιρειών με τις κοινοπραξίες τους

Από την 1.1.2014 τέθηκε σε ισχύ ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) Ν.4172/2013. Ένας από τους κεντρικούς πυλώνες στην προσπάθεια αναζήτησης της φορολογητέας ύλης, αποτελεί ο έλεγχος των ενδοομιλικών συναλλαγών, δηλαδή των συναλλαγών που γίνονται μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων όπως αυτά νοούνται βάσει του άρθρου 2 παράγραφο (ζ) του Κ.Φ.Ε, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι κοινοπραξίες. Τα ανωτέρω καθιστούν τις τεχνικές εταιρείες, έναν από τους κλάδους που επηρεάζονται περισσότερο από τη συγκεκριμένη διάταξη, καθώς η σύσταση κοινοπραξιών για την ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων είναι περισσότερο από συνήθης.

Επομένως, στην πλειοψηφία τους οι τεχνικές εταιρείες καλούνται, στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου, να υποβάλουν συνοπτικό πίνακα πληροφοριών εντός τεσσάρων μηνών από το κλείσιμο της χρήσης και να συντάξουν φάκελο τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών. Για την πλειονότητα των εταιρειών που κλείνουν χρήση στις 31/12, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν καθώς η λήξη της προθεσμίας υποβολής του συνοπτικού πίνακα και σύνταξης του φακέλου τεκμηρίωσης, είναι στις 30 Απριλίου 2015.

Τα σχετικά πρόστιμα είναι από τα μεγαλύτερα που περιλαμβάνονται στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών Ν.4174/2013 και καθώς οι ενδοομιλικές συναλλαγές αποτελούν πλέον κεντρικό σημείο του φορολογικού ελέγχου, οι τεχνικές εταιρείες θα πρέπει να ενεργήσουν άμεσα και να θωρακιστούν έναντι των συγκεκριμένων διατάξεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η εκπρόθεσμη υποβολή του συνοπτικού πίνακα επισύρει πρόστιμο από 1.000€ έως 10.000€ανά ΑΦΜ και αντίστοιχα η έλλειψη Φακέλου Τεκμηρίωσης από 10.000€ έως 100.000€.

Η GRAND VALUE διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία επί των αναγνωρισμένων μεθοδολογιών τεκμηρίωσης και πρόσβαση σε υψηλού κόστους διεθνείς βάσεις επιχειρηματικών δεδομένων. Μπορεί επομένως, να συμβάλει τα μέγιστα στην κατάρτιση των φακέλων τεκμηρίωσης, αλλά και στην αφομοίωση των σύγχρονων λογικών διαχείρισης των εν λόγω συναλλαγών των τεχνικών επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 6916866 ή μέσω mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@grandvalue.gr.

Εγγραφή στο newsletter

  • Εγγραφείτε στο newsletter της Grand Value για να λαμβάνετε όλα τα νέα και τις ενημερώσεις μας.

    [mc4wp_form]

  • 2017-03-24T15:52:10+00:00Δημοσιεύθηκε: 16 / 02 / 2015|
    Ενημερωθείτε για το GDPR σήμερα
  • Εγγραφή στο newsletter

  • Εγγραφείτε στο newsletter της Grand Value για να λαμβάνετε όλα τα νέα και τις ενημερώσεις μας.

    [mc4wp_form]