Δημοσιεύσεις

//Δημοσιεύσεις

Φορολογικοί έλεγχοι για συναλλαγές με Κύπρο και Βουλγαρία

Του Γιώργου Δαλιάνη Το τελευταίο χρονικό διάστημα ολοένα και περισσότεροι επιχειρηματίες επιλέγουν την ίδρυση εταιρειών σε κράτη με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς (όπως π.χ. Κύπρος και [...]

2018-11-14T15:15:35+00:00Δημοσιεύθηκε: 14 / 11 / 2018|

Φοροαπόψεις – 18/05/2017

Φορολογικός έλεγχος αξίας εξωκεφαλαιακών εισφορών Ι.Κ.Ε.: Το ύψος της αξίας των εξωκεφαλαιακών εισφορών μίας Ι.Κ.Ε. προσδιορίζεται από τους εταίρους στο καταστατικό της. Οι φορολογικές αρχές ελέγχουν την δηλωθείσα αξία μόνο για να διαπιστώσουν αν έχουν καταβληθεί οι αναλογούντες επιβαλλόμενοι φόροι.

2017-05-25T10:55:39+00:00Δημοσιεύθηκε: 18 / 05 / 2017|

Φοροαπόψεις – 04/05/2017

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων Εφαρμόζονται τα τεκμήρια σε περίπτωση ανέγερσης επαγγελματικής στέγης από φυσικό πρόσωπο επιχειρηματία: Σύμφωνα με το [...]

2017-05-25T11:55:18+00:00Δημοσιεύθηκε: 04 / 05 / 2017|

Φοροαπόψεις – 27/04/2017

Χρόνος φορολόγησης του εισοδήματος που προκύπτει από έμβασμα μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών ίδιου δικαιούχου είναι ο χρόνος που κατατέθηκε το ποσό στον αποστέλλοντα λογαριασμό (εφόσον δεν υπάρχουν άλλα μέσα απόδειξης της πηγής του εισοδήματος) (ΣτΕ 435/2017):

2017-05-25T11:55:49+00:00Δημοσιεύθηκε: 27 / 04 / 2017|

Φοροαπόψεις – 13/04/2017

Εξωδικαστικός συμβιβασμός υπερχρεωμένων επιχειρήσεων:Εισήχθη στην Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό υπερχρεωμένων επιχειρήσεων. Το νομοσχέδιο αυτό το οποίο έχει τύχει της έγκρισης των θεσμών, σκοπό έχει την παροχή της δυνατότητας σε βιώσιμες επιχειρήσεις, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας

2017-05-25T11:56:16+00:00Δημοσιεύθηκε: 13 / 04 / 2017|

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών

Του Γιώργου Δαλιάνη Σε μια προσπάθεια ελέγχου και περιορισμού της διεθνούς φοροδιαφυγής-φοροαποφυγής και σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, δημιουργήθηκε ένα σύστημα αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ [...]

2017-04-10T15:50:04+00:00Δημοσιεύθηκε: 10 / 04 / 2017|

Φοροαπόψεις – 30/03/2017

Ασφαλιστικό για μπλοκάκια και κρυπτόμενη σχέση εργασίας: Σε πολλαπλές τοποθετήσεις του, το Υπουργείο Εργασίας τόσο δια μέσου της Υπουργού Εργασίας κυρίας Αχτσιόγλου όσο και διαμέσου του Υφυπουργού κου Πετρόπουλου έχει τονίσει το γεγονός ότι η Διοίκηση θα αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους

2017-05-25T11:56:32+00:00Δημοσιεύθηκε: 30 / 03 / 2017|