Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015, το διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar) του Taxheaven.gr με θέμα «Ενδοομιλικές Συναλλαγές», το οποίο διοργανώθηκε με την υποστήριξη της εξειδικευμένης εταιρείας σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, Grand Value A.E.

Εισηγητές στο σεμινάριο ήταν ο Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος και ο Κωστής Ντρούκας, συνεργάτες της Grand Value. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν αναλυτικά η σημασία και η αναγκαιότητα  των ενδοομιλικών συναλλαγών, το φορολογικό πλαίσιο, καθώς και παραδείγματα  για τις αλλοδαπές εταιρίες που έχουν θυγατρικές στην Ελλάδα.

Οικονομικοί διευθυντές, προϊστάμενοι λογιστηρίων και οικονομικά στελέχη επιχειρήσεων, που υπόκεινται βάσει νόμου σε έλεγχο ενδοομιλικών συναλλαγών, παρακολούθησαν το διαδικτυακό σεμινάριο, θέτοντας ταυτόχρονα τα ερωτήματά τους. Η διαχείριση των ερωτημάτων από τους παρακολουθούντες και των απαντήσεων σε αυτούς,  πραγματοποιήθηκε από τα εξειδικευμένα στελέχη σε ενδοομιλικές συναλλαγές της Grand Value, κ.κ. Αναστάσιο Δημητρόπουλο και Ελένη Διαμαντώνη.

Ο έλεγχος των ενδοομιλικών συναλλαγών αποτελεί πλέον έναν από τους δύο κεντρικούς πυλώνες της φορολογικής πολιτικής. Με μεγάλη τεχνογνωσία επί των μεθοδολογιών τεκμηρίωσης του ΟΟΣΑ και πρόσβαση σε διεθνείς βάσεις επιχειρηματικών δεδομένων, η Grand Value μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στην αφομοίωση των σύγχρονων λογικών διαχείρισης των ενδοομιλικών συναλλαγών.