Ο ρόλος του εμπειρογνώμονα

 

    Εισαγωγικά..

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης των συνολικών οφειλών μιας επιχείρησης με σκοπό την επιστροφή της στην κερδοφορία. Η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (Νόμος 4469/17) ξεκίνησε από τις 3 Αυγούστου 2017 και θα διαρκέσει μέχρι 31/12/2018. Ο Νόμος αποτελεί ένα πολύ ευνοϊκό πλαίσιο για επιχειρήσεις που θέλουν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται σε ένα πλαίσιο ρυθμίσεων που γίνεται ολοένα και αυστηρότερο.

Συνοπτικά, ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση με όλα τα στοιχεία της εταιρείας, μια πρόταση αποπληρωμής και ένα πλάνο βιωσιμότητας και μετά από μια διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους δανειστές, καθοριστικό ρόλο στην οποία παίζει ο εμπειρογνώμονας, καθορίζεται μια συνολική ρύθμιση για όλες τις υποχρεώσεις του.

Με την ένταξη του στο νόμο ο οφειλέτης πετυχαίνει διαγραφή όλων των τόκων υπερημερίας στις τράπεζες, διαγραφή των προστίμων & προσαυξήσεων στο Δημόσιο, πάγωμα των τόκων στο Δημόσιο και ρύθμιση σε 120 δόσεις, δυνατότητα επιπλέον διαγραφής και ευνοϊκής ρύθμισης με τις τράπεζες, και λοιπών ιδιωτών πιστωτών – προμηθευτών (περιλαμβάνονται οφειλές σε εταιρείες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κλπ.)

Νομικά στοιχεία

Ποιά είναι η μορφή της επιχείρησης;

Η έδρα της επιχείρησης/εταιρίας είναι στην Ελλάδα;

Έχετε καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση ως φυσικό πρόσωπο ή στο πλαίσιο της εταιρίας για ένα από τα παρακάτω;

- Φοροδιαφυγή
- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, δωροδοκία, λαθρεμπορία,καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, απάτη σε βαθμό κακουργήματος
- Απάτη κατά του δημοσίου ή φορέα κοινωνικής ασφάλισης (αρκεί καταδίκη σε βαθμό πλημμελήματος)

Έχετε υποβάλει και εκκρεμεί στο δικαστήριο αίτηση πτώχευσης ή έχει εκδοθεί σχετική απόφαση;

Έχετε διακόψει την επιχειρηματική σας δραστηριότητα;

Έχετε υποβάλει και εκκρεμεί στο δικαστήριο αίτηση για ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων με βάση το νόμο 4307/2014 ή έχει εκδοθεί σχετική απόφαση;


Οικονομικά στοιχεία

Είναι οι συνολικές οφειλές πάνω από 20.000 ευρώ;

Από το σύνολο των οφειλών σας οφείλετε πάνω από 85% σε ένα μόνο πιστωτή (δημόσιο, τράπεζα ή προμηθευτή);

Έχετε τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016;

- Οφειλές προς τράπεζες σε καθυστέρυση πάνω από 90 ημέρες
- Οφειλή που ρυθμίστηκε μετά τη 1η Ιουλίου 2016
- Ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία, στον ΕΦΚΑ, σε ΝΠΔΔ σε ΟΤΑ
- Διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις για απλήρωτες επιταγές

Έχετε θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (αν τηρείτε απλογραφικό λογιστικό σύστημα) ή
Έχετε θετική καθαρή θέση αν τηρείτε διπλογραφικό σύστημα σε μια από τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης;

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δώστε μας τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να σας καλέσουμε και να κουβεντιάσουμε

Όνομα

Email

Τηλέφωνο

Ενδιαφέρομαι να επικοινωνήσετε μαζί μου για να ενημερωθώ περαιτέρω για τις υπηρεσίες σας σχετικά με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Συναινώ:
Για τη λήψη emails και την πραγματοποίηση κλήσεων με σκοπό την ενημέρωση σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας.
Αναγνώριση της δήλωσης ηλεκτρονικού απορρήτου Έχω λάβει γνώση των όρων χρήσης της ιστοσελίδας και της Πολιτικής Απορρήτου