Η Grand Value γνωρίζει την πολύπλοκη καθημερινότητα που βιώνει ο κλάδος των Λογιστών – Φοροτεχνικών. Οι προκλήσεις είναι πολλές, καθώς η νομοθεσία αλλάζει διαρκώς, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι απαιτήσεις των πελατών για πρόσθετες υπηρεσίες.

Καλείστε πλέον εκτός από το να είστε άρτια ενημερωμένοι για κάθε αλλαγή επί φορολογικών θεμάτων, να είστε παράλληλα ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ο συντάκτης εξειδικευμένων μελετών ακόμα και ο διαπραγματευτής με τράπεζες και πιστωτές. Ο χρόνος σας όμως για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών είναι συνήθως ιδιαίτερα περιορισμένος και μάλιστα σε μία άκρως ανταγωνιστική αγορά το εγχείρημα φαντάζει μη ανταποδοτικό.

Επιδίωξη της Grand Value είναι να δουλέψουμε συμπληρωματικά ο ένας για το άλλον και όχι ανταγωνιστικά. Αυτό επιτυγχάνεται καινοτομώντας και αξιοποιώντας παράλληλα την τεχνογνωσία που διαθέτουμε επί εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και την αναντικατάστατη, βαθιά γνώση σας για τα οικονομικά μεγέθη και τις δομές των επιχειρήσεων-πελατών σας.

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες μας

  1. Υποστήριξη ανεύρεσης οικονομικών πόρων και κεφαλαίων

Οι επιχειρήσεις για να  λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν χρειάζονται κεφάλαια. Στις μέρες μας, οι ελληνικές Τράπεζες εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές στο να εγκρίνουν νέες δανειοδοτήσεις και συχνά η αξιοποίηση εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων καθίσταται αναγκαία.

Η άντληση κεφαλαίων μέσω ελληνικών ή ξένων τραπεζών, πόσο δε μάλλον μέσω ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (funds), απαιτεί μία σειρά από εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως μελέτες αποτίμησης, κατάρτιση τεκμηριωμένων επενδυτικών πλάνων, λεπτές και διαρκείς διαπραγματεύσεις.

Η Grand Value παρέχοντας ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, σύμφωνα πάντα με αναγνωρισμένες διεθνώς πρακτικές και διατηρώντας άριστη επαφή με εκπροσώπους πιστωτικών ιδρυμάτων και επενδυτικών κεφαλαίων, μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στην ανεύρεση οικονομικών πόρων.

  1. Αναδιάρθρωση χρέους επιχειρήσεων

Η παρατεταμένη κρίση δημιούργησε πληθώρα προβλημάτων στις ελληνικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις σχέσεις  τους με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Λέξεις, σχεδόν άγνωστες στο παρελθόν, όπως αναδιάρθρωση και διαπραγμάτευση αποτελούν πλέον αντικείμενο υπηρεσιών, που συχνά μάλιστα αιτούνται οι επιχειρήσεις προς τους λογιστές τους. Ακόμη και η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα πλέον στα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη (τράπεζα και επιχείρηση) να ρυθμίσουν μόνοι τους τις όποιες διαφορές τους, αναζητώντας την καταλληλότερη λύση.

Η Grand Value είναι σε θέση αξιοποιώντας την νομοθεσία και καταρτίζοντας βιώσιμα επιχειρηματικά πλάνα να διαπραγματευτεί, εκπροσωπώντας επιχειρήσεις, με προμηθευτές, πιστωτές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η εξυγίανση μίας επιχείρησης μπορεί να καταστεί ένας εφικτός στόχος, επιτυγχάνοντας μάλιστα την αποπληρωμή των υποχρεώσεών της, με όρους αμοιβαία επωφελείς.

  1. Ενδοομιλικές συναλλαγές

Το φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα, διάγει μία περίοδο διαρκών μεταρρυθμίσεων. Πλέον υπάρχουν δύο κεντρικοί πυλώνες στην προσπάθεια αναζήτησης της αποκρυφθείσας  φορολογητέας ύλης, στους οποίους μάλιστα σε κάθε ευκαιρία  αναφέρεται η Γ.Γ.Δ.Ε.:

  1. Η παρακολούθηση της διαδρομής του χρήματος έως τον τελικό δικαιούχο.
  2. Ο έλεγχος των ενδοομιλικών συναλλαγών και η μεταφορά κέρδους μεταξύ φορολογικών οντοτήτων.

Σε ό,τι αφορά τις ενδοομιλικές συναλλαγές, ο Κ.Φ.Ε. ορίζει πλέον με σαφήνεια ποιοι είναι υπόχρεοι σύνταξης φακέλου τεκμηρίωσης των συναλλαγών αυτών, καθώς και ποια είναι τα  πρόστιμα και οι προσαυξήσεις που επιβάλλονται για την πλημμελή ή μη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Παράλληλα το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ) ως αρμόδιο ελεγκτικό κέντρο, έχει στελεχωθεί με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και πραγματοποιεί συστηματικούς ελέγχους.

Στο πλαίσιο αυτό η Grand Value μπορεί να υποδείξει με ακρίβεια τους υπόχρεους, εκ του νόμου, σύνταξης φακέλου τεκμηρίωσης. Επίσης, διαθέτοντας μεγάλη τεχνογνωσία επί των μεθοδολογιών τεκμηρίωσης του ΟΟΣΑ και πρόσβαση σε υψηλού κόστους διεθνείς βάσεις επιχειρηματικών δεδομένων (Amadeus), μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στην κατάρτιση των φακέλων, αλλά και στην αφομοίωση των σύγχρονων λογικών διαχείρισης των εν λόγω συναλλαγών.

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και δημιουργούμε υπεραξία στην εργασία σας, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο portfolio χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους πελάτες σας.

 Ας δουλέψουμε μαζί!

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 69 16 866 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@grandvalue.gr