Τι είναι ο GDPR

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (G.D.P.R) τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, δίνοντας σε κάθε άτομο μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών του δεδομένων. Πρόκειται για ένα νομικό & τεχνικό πλαίσιο, το οποίο ρυθμίζει με πανομοιότυπο τρόπο την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ατόμων που βρίσκονται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποια δεδομένα θεωρούνται προσωπικού χαρακτήρα;

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καλείται κάθε πληροφορία που αφορά ένα φυσικό πρόσωπο ή κάθε συνδυασμός πληροφοριών βάσει του οποίου μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο.

Το GDPR ισχύει για την επιχείρηση μου;

Όποια και αν είναι η έδρα της εταιρίας σας (ακόμη και αν βρίσκεστε εκτός της ΕΕ), εάν επεξεργάζεστε τα προσωπικά δεδομένα κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε το GDPR ισχύει για την επιχείρησή σας, ανεξαρτήτως μεγέθους.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Take a look inside

Ο δρόμος προς τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό.

Με τον GDPR, κάθε επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει πολιτικές & διαδικασίες, ώστε να εξασφαλίζει

Τι συμβαίνει εάν η εταιρία μου δεν συμμορφώνεται;

Ο κίνδυνος μη συμμόρφωσης θα μπορούσε να καταστεί ιδιαίτερα δαπανηρός. Το μέγιστο ύψος των προστίμων ανέρχεται στο 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών σας ή € 20 εκατ., όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. Αν και για την επιβολή των ως άνω δυσθεώρητων προστίμων, απαιτείται ένας συνδυασμός γεγονότων (μεγάλη έκταση παραβίασης του κανονισμού με ισχυρό αντίκτυπο για τα υποκείμενα) οι κυρώσεις που μπορεί να επιβληθούν σε μια επιχείρηση μέσω προειδοποιήσεων, διοικητικών ποινών και εντολών συμμόρφωσης, μπορεί να αποδειχθούν εξίσου σημαντικές, με αρνητικό αντίκτυπο στην φήμη της επιχείρησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Safe and reliable

Διασφάλιση προσωπικών δεδομένων

personal-data

Προστασία στα προσωπικά δεδομένα

Το επιχειρησιακό πλαίσιο, τα προϊοντα και οι υπηρεσίες σας οφείλουν να σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας.

Phishing Detect

Αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης

Δημιουργήστε πλάνο αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων (Incident Response Plan)

re-organise-your-company

Αναδιοργάνωση της επιχείρησης σας

Λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, χαρτογραφώντας τις ροές πληροφοριών, διαδικασίες, πολιτικές και ενισχύοντας την ασφάλεια των ηλεκτρονικών και έντυπων αρχείων.

Στην Grand Value βλέπουμε το GDPR σαν μια ευκαιρία:

• Για να ενισχύσετε τις δομές και τις διαδικασίες της επιχείρησής σας
• Για να αξιοποιήσετε τα δεδομένα που διαχειρίζεστε με στόχευση στην ποιότητα έναντι της ποσότητας
• Να αποδείξετε πως η εταιρία σας είναι έτοιμη για την ψηφιακή εποχή

Safe and reliable

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κανονισμού GDPR είναι ένα ταξίδι, όμως δεν αποτελεί τελικό σταθμό όπως σε άλλες πιστοποιήσεις. Είναι μια διαρκής διαδικασία.
- Γνωρίζετε το είδος και την ποσότητα των δεδομένων που συλλέγετε; Πως τα συλλέγετε; Με ποιόν τα μοιράζεστε;

- Έχετε σχεδιάσει το σύστημά σας με άξονα την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, χρησιμοποιώντας Privacy Impact Assessments (PIAs), επαρκή τεκμηρίωση και διάφανη προβολή όσων χρειάζεται να γνωρίζουν οι χρήστες;

- Έχετε δοκιμασμένο σύστημα ενημέρωσης σε περίπτωση παραβίασης ασφαλείας που να μπορεί να υποστηρίξει την πολιτική ενημέρωσης εντός 72 ωρών που απαιτεί το GDPR;

- Έχετε σχεδιάσει ακριβή χρονοδιαγράμματα και στόχους συμμόρφωσης με στόχο την πλήρη συμμόρφωση με το GDPR;

- Είσαστε έτοιμοι, τόσο σε επίπεδο οργάνωσης εταιρίας όσο και οργάνωσης δεδομένων να δώσετε δεδομένα σχετικά με την συμμόρφωση προς το GDPR σε ελεγκτικές αρχές της ΕΕ που μπορεί να σας τα ζητήσουν;

- Έχετε σχεδιάσει και υιοθετήσει πολιτική ασφάλειας διαβίβασης δεδομένων από/προς χώρες της ΕΕ και τρίτες χώρες;

- Έχετε αναγνωρίσει την ανάγκη ύπαρξης και εν συνεχεία έχετε ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO) και Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance Officer - QAO) όπως απαιτείται από το GDPR;

Στην κατεύθυνση αυτή η Grand Value έχει δημιουργήσει μια ανάλυση χάσματος (Gap Analysis) που είναι σχεδιασμένη να σας κατευθύνει να αναγνωρίσετε τις ανάγκες και να σχεδιάσετε τα βήματα που απαιτούνται για την συμμόρφωση προς τον κανονισμό.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Grand Value Α.Ε.

  • Βλαχερνών 10, Μαρούσι, Τ.Κ. 15124
  • +30 210 69 16 866
  • info@grandvalue.gr
Συναινώ:
Για τη λήψη emails σχετικά με χρηματοοικονομικά συμβουλευτικές υπηρεσίες και συναφή θέματα.
Για τη λήψη emails που αφορούν τις υπηρεσίες μας
Για τη λήψη emails που αφορούν σε θέματα μόνο του GDPR
Αναγνώριση της δήλωσης ηλεκτρονικού απορρήτου
Δήλωση Grand Value περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων