Υπηρεσίες

/Management consulting
Management consulting2016-10-21T13:45:25+00:00
management

Management consulting

Βοηθάμε τους πελάτες μας να αναδιοργανώσουν το μοντέλο λειτουργίας τους, με στόχο την βέλτιστη αποτελεσματικότητα και την υλοποίηση των στρατηγικών και οικονομικών τους στόχων.

  • Εκπόνηση και παρακολούθηση επιχειρηματικών σχεδίων (business planning)
  • Σύνταξη προϋπολογισμών (budgeting)
  • Ανάπτυξη χρηματοοικονομικών μοντέλων
  • Σχεδιασμός δεικτών μέτρησης απόδοσης (KPI’s)
  • Data management
  • Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας, σκοπιμότητας και μείωσης κόστους
  • Υποστήριξη αποφάσεων εισόδου σε νέα αγορά
  • Διοίκηση απόδοσης και ανταμοιβών ανθρώπινου δυναμικού
Ενημερωθείτε για το GDPR σήμερα