Υπηρεσίες

/Valuation and Transaction Services
Valuation and Transaction Services2016-10-21T13:45:25+00:00
transaction

Valuation and Transaction Services

Όλο και περισσότερες εταιρείες αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες μέσω συμπράξεων και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών σχημάτων. Η αξιολόγηση κάθε περίπτωσης και η εκπόνηση ειδικών μελετών απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και μεθοδολογίες, που καλύπτονται ιδανικά με outsource.

  • Αποτιμήσεις για πώληση – εξαγορά μέρους ή ολόκληρης επιχείρησης
  • Παροχή υπηρεσιών επί θεμάτων συγχωνεύσεων, απορροφήσεων ή αποσχίσεων κλάδων
  • Υποστήριξη επενδυτών (private equity & venture capital)
  • Υποστήριξη ανεύρεσης οικονομικών πόρων και κεφαλαίων (fundraising)
  • Financial due diligence
  • TAX due diligence
Ενημερωθείτε για το GDPR σήμερα